Anvendelsesområde

VACANDO udfører tjenesteydelser inden for områderne Marketing og Electronic Commerce. VACANDO optræder ikke som udbyder af ferieboliger, men publicerer blot på deres website (VACANDO samt andre domæner) de informationer om ferieboliger, som den enkelte udbyder har stillet til deres rådighedsamt tilbud fra yderligere serviceudbydere inden for turistbranchen.

Følgende bestemmelser regulerer betingelserne for benyttelse af Internet-sidenVACANDO. Det efterfølgende nævnte gælder på tilsvarende måde også for informationer, som tilgår brugerne, eksempelvis i form af Newsletters. VACANDO har til enhver tid ret til at ændre disse forretningsbetingelser. Alle ændringer er bindende.

Med den direkte eller indirekte benyttelse af Internet tilbudet fra VACANDO erklærer brugeren sig hermed indforstået med disse forretningsbetingelser. Skulle brugeren ikke være indforstået med én af de følgende bestemmelser, er han ikke berettiget til at benytte Internet-tilbudet fra VACANDO på nogen måde.

Immaterielle- og andre rettigheder

VACANDO ejer og driver denne portal. Samtlige mærker, navne, titler, billeder, designs, tekster og andre materialer, der er anvendt derpå, tilhører et retssubjekt iMigros-koncernen eller en kontraktpartner i samme. Ved visning, download eller kopiering af siderne erhverves ingen rettigheder (brugs-, immaterielle ejendomsret osv.). Reproduktion (komplet eller delvis), videregivelse (elektronisk eller med andre midler), modificering, sammenfletning eller benyttelse af portalen til offentlige eller kommercielle formål er forbudt uden forudgående skriftlig accept

Nyhedsbrev

Brugerne får kun tilsendt nyhedsbreve, hvis det er deres udtrykkelige ønske. Nyhedsbrev-abonnementer kan opsiges når som helst. Der findes oplysninger herom i de tilsvarende nyhedsbreve.

Ansvarsfraskrivelse

VACANDO fraskriver sig ethvert ansvar (inklusiv uagtsomhed), som kunne opstå ved adganghhv. forhindret adgang til portalen eller til enkelte af dens elementer og brugen heraf.
VACANDO forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at afbryde adgang til den komplette Internet-side VACANDO, hhv. en del heraf, af tekniske grunde eller på grund af vedligeholdelses- og aktualiseringsarbejde. Uafbrudt afgang til portalen og udnyttelse heraf garanteres ikke.

Portalen indeholder links til tredjeparts websider. Disse sider drives eller overvåges ikke af VACANDO. VACANDO er ikke selv udbyder, men tilbyder blot udbyderne mulighed for at fremsætte tilbud om ferieboliger og andre services på Internettet.

De på VACANDO publicerede ferieboliger og tilbud henviser til Internet-sider og de forskellige udlejeres eller formidleres (forslag fra Peter) almindelige forretningsbetingelser. VACANDO fralægger sig ethvert ansvar for indholdet (i særdeleshed hvad angår fuldstændighed, nyttighed, korrekthed, aktualitet, kvalitet osv.) og overholdelse af den lovmæssige persondatapolitik gennem ejeren af disse sider. Uafhængig af retsgrund er VACANDO ikke ansvarlig i tilfælde afretstvist mellem en bruger og en udbyder af en side, som VACANDO linker til.

Alle brugere opfordres herved til selv at tjekke - og på eget ansvar at bruge alle deinformationer, der er til rådighed på siden VACANDO.

Dataoverførsel via Internet

Internettet er åbent og frit tilgængeligt for alle og anses således principielt ikke som værende et sikkert miljø. Det er muligt, at data overføres til udlandet med formål som forretningsafvikling, booking og afvikling og dermed i givet fald til et land med et lavere databeskyttelsesniveau end Schweiz, også selv om afsender og modtager befinder sig i Schweiz. VACANDO fraskriver sig ethvert ansvar for datasikkerheden under overførsel via Internettet.

For at kunne genkende gentagne besøg, vedlægger vi en Cookie (små filer med konfigurations-informationer) på brugerens computerDe indvundne data hjælper osmed at skaffe oplysninger om, hvor attraktiv vores webside er, til at forbedre kapaciteten og indholdet samt øge komforten for brugeren. De fleste browsere er således indstillet, at de automatisk accepterer Cookien. WWW-Browsere kan dog indstilles således, at Cookies bliver afvist generelt. For at opnå er succesrig Internet-booking er Cookies nødvendige. Det er specielt huskeseddel-funktionen og kontrollen med booking-data, der ellers ikke ville være mulige. Vores informationstilbud kan også benyttes uden Cookies. Brugeren kan selvfølgelig slette Cookiesfra sin harddisk.

Forhold til udbyder

Ved booking af et objekt hos en udbyder af ferieboliger udarbejdes en tilsvarende kontrakt udelukkende mellem bruger og den pågældende udbyder; sidstnævnte er som formidler helt uafhængig af VACANDO. Brugeren er forpligtet til at acceptere den pågældendeudlejers almindelige forretnings- og betalingsbetingelser. VACANDO kan optræde som udbyderens inkassosted (i udbyders navn og for dennes regning). Derved bliver VACANDOS ansvar over for brugeren ikke begrundet.

Bookingsbetingelser / Afbestilling / Annullering

Denrespektive udbyders bookingsbetingelser og almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Ved annullering af en booking gælder den pågældende udbyders afbestillings- ogannulleringsbestemmelser.

Overdragelsesrettighed

VACANDO forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage rettighederne og pligterne i denne ABB til tredjepart.

Værneting

Denne ABB samt samtlige mellem brugeren og VACANDO opståede tvister er underlagtschweizisk ret. Klager mod VACANDO kan kun fremføres i 8152 Glattbrugg, Sägereistr. 27.

Andre ABB for vores partnere